เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : ข้อเสนอจากประชาชน

เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย : เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : ข้อเสนอจากประชาชน


ออกอากาศ: 19 สิงหาคม 2558

 

เดินทางขึ้นเหนือฟังเสียงคนเชียงรายบนเส้น­ทางการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เริ่มต้นสากแก้วโมเดล ต้นแบบการผสานระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศ­ษกับวิสัยทัศน์จังหวัดแห่งความสุข

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ