ดูก่อนมีเรื่อง รายการเด็กมีเรื่อง ตอน สารจากสรอย

ดูก่อนมีเรื่อง รายการเด็กมีเรื่อง ตอน สารจากสรอย

เด็กมีเรื่อง จันทร์ 30 พ.ค. 54 พร้อมหาเรื่อง กันถ้วนหน้า เวลา 13.35 – 14.00 น.

อย่าลืมติดตามกันนะคะ  ว่าคนต้นน้ำ จะส่งสารอะไรมาจากสรอย…

—Spot_สารจากสรอย_เด็กมีเรื่อง !!! (Embedding disabled, limit reached)

 ABOUT THE AUTHOR

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS