นักข่าวพลเมือง : ต่อเรือ ต่อชีวิต

นักข่าวพลเมือง : ต่อเรือ ต่อชีวิต

การสานต่อภูมิปัญญาช่างทำเรือ ของชาวประมงที่จังหวัดนครศรีธรรมราช อาชีพที่ปัจจุบันเหลือคนสานต่อไม่มาก ติดตามจากนักช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ