นักข่าวพลเมือง : ศูนย์บาท ไม่สูญเปล่า

นักข่าวพลเมือง : ศูนย์บาท ไม่สูญเปล่า

ช่วงนักข่าวพลเมือง วันนี้จะพาไปดูตัวอย่างการจัดการขยะของชาวบ้านในชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ กับรูปแบบร้านค้าที่สร้างทั้งความสะอาดและรายได้ไปพร้อมๆกัน ติดตามในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 17 มิ.ย. 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ