นักข่าวพลเมือง : แฟร์เทรด เพิ่มอำนาจต่อรองแรงงาน

นักข่าวพลเมือง : แฟร์เทรด เพิ่มอำนาจต่อรองแรงงาน

“ค่าแรงน้อย ถูกเอารัดเอาเปรียบ” เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของแรงงานจำนวนหนึ่ง 

คุณวาริช หนูช่วย ผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองพูดคุยกับอดีตพนักงานโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าที่หันมารณรงค์เรื่องการค้าเป็นธรรมหรือแฟร์เทรด หลังจากโรงงานของพวกเขาถูกปิดตัวลงเนื่องจากนายจ้างย้ายฐานการผลิตไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 

ออกอากาศวันที่ 26 มิ.ย. 59 เวลา 19.00 น.  

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ