นักข่าวพลเมือง – ช่วยโรฮิงญา

นักข่าวพลเมือง – ช่วยโรฮิงญา

จากการที่มีชาวมุสลิมโรฮิงญาจากพม่า อพยพมาทางตอนใต้ของไทยเป็นจำนวนมาก ก็ทำให้ชาวมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู­่ทางภาคเหนือ ได้เห็นความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และพยายามหาทางช่วยเหลือโดยร่วมระดมทุนจาก­การขายโรตีเพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงญา ติดตตามได้จากรายงานนักข่าวพลเมือง ชมรมสื่อมุสลิมภาคเหนือ

 ABOUT THE AUTHOR