นักข่าวพลเมือง : การปรับตัวในหน้าแล้ง

นักข่าวพลเมือง : การปรับตัวในหน้าแล้ง

นักข่าวพลเมืองวันนี้   Citizen Reporters จากโครงการดรีมอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการสื่อสารที่บ้านวังชัย  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งคนในชุมชนมีการปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งผ่านการเลือกปลูกพืช และการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม   ติดตามจากรายงาน

ออกอากาศวันที่ 19 มี.ค. 59 เวลา 19.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ