นักข่าวพลเมือง : ธนาคารปู

นักข่าวพลเมือง : ธนาคารปู

ชาวประมงบ้านแหลมหินได้ช่วยกันก่อตั้งธนาคารปูชุมชนขึ้น โดยนำแม่ปู่ไข่ที่จับได้มาขยายพันธุ์ก่อนปล่อยลงสู่ท้องทะเลติดตามรายงานจาก Citizen Reporters คุณวรัญญา สุรธรรม นิสิตสาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ