เวทีสาธารณะ : พลังงานสีเขียว Krabi Go Green

เวทีสาธารณะ : พลังงานสีเขียว Krabi Go Green


ออกอากาศ: 3 กรกฎาคม 2558

กระบี่ปล่อยของปักหมุดท่องเที่ยวสีเขียว 3 แสนล้านบาทการท่องเที่ยวอันดามัน กระบี่กับการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำและพลังง­านหมุนเวียนที่ทำเองได้

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ