นักข่าวพลเมือง : เล็งพื้นที่ชุ่มน้ำสร้างนิคมอุตสาหกรรม

นักข่าวพลเมือง : เล็งพื้นที่ชุ่มน้ำสร้างนิคมอุตสาหกรรม

พื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิงมีป่าที่สมบูรณ์ที่สุดจำนวน 2 แห่งคือที่ อ.เทิง จ.เชียงราย และที่ป่าชุมชนบุญเรือง ต.บุญเรืองที่ชาวบ้านจากหลายชุมชน ได้ร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์มานานกว่า 200 ปี ล่าสุดพบว่าหนึ่งในพื้นที่แห่งนี้ อาจจะอยู่ในแผนพื้นที่จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม  คุณตาล วรรณกูล นักข่าวพลเมืองประชาธรรมทีวี ลงพื้นที่พูดคุยกับคนในชุมชนถึงความคิดเห็นเรื่องนี้  ออกอาศวันที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 19.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ