นักข่าวพลเมือง : กอนเซก ศิษย์วัฒน์กตัญญู

นักข่าวพลเมือง : กอนเซก ศิษย์วัฒน์กตัญญู

ยังมีเรื่องราวสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับนักข่าวพลเมืองนักเรียนลูกชาวนากับครูอัตตาจ้าง กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวย ต.โพธิ์กระสังข์  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ  ที่พาเราไปรู้จักในอีกหนึ่งแง่มุมความผูกพันของเยาวชนกับวัด ผ่าน “กอนเซก” หรือ ศิษย์วัฒน์ ซึ่งสะกดด้วย  -วัฒน์- ที่มาจากคำว่าวัฒนธรรม โดยทุกครั้งที่มีกิจกรรมภายในชุมชน  “กอนเซก”  เหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยงาน

ทุกงานบุญประเพณีหรือเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรืองานที่ต้องมีการตระเตรียมสถานที่ภายในวัด ภายในชุมชน ถือเป็นงานสำคัญของกอนเซก และงานบุญประเพณี ปริวาสกรรม หรือที่ชาวกวย ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เรียกกันว่า “มอม มูด กรรม” นั้นก็เป็นหนึ่งในวันสำคัญนั้นด้วย ซึ่งชาวบ้านในชุมชนจะมีการตื่นตัวออกมาร่วมแรงร่วมใจกันเตรียมงาน ช่วยกันด้วยความเอาใจใส่ด้วยดี 

เหล่าลูกศิษย์วัฒน์วัดไตรราษฎร์สามัคคี ได้บอกเล่าเรื่องราววิถีวัฒนธรรมชาวกวยในงานบุญประเพณี ปริวาสกรรม วัดไตรราษฎร์สามัคคี

“หน้าที่หลักๆ คือการบริการพระสงฆ์และคอยเปิดเครื่องเสียง ช่วงเวลา 8.00-9.00 น. มีพระสงฆ์และญาติอื่นบ้านไกลมา ร่วมทำบุญตักบาตร เราก็คอยบริการต่างๆ ก็ไม่คาดหวังอะไร เพราะเป็นงานชุมชนที่เราทำประจำอยู่แล้ว ” พิจิตร โพธิสาร ศิษย์วัฒน์วัดไตรราษฎร์สามัคคีกล่าว

เช่นเดียวกับ สิทธิพล สุดสังข์ เยาวชนศิษย์วัฒน์วัดไตรราษฎร์สามัคคีที่ได้กล่าวถึงหน้าที่ที่ช่วยงานในทุกครั้ง

“งานบ้านเราไม่มีอะไรมาก ก็หยิบจับช่วยงานตามสมควร สิ่งที่ช่วยแบ่งเบาได้ก็จะช่วยทุกอย่าง สิ่งที่เรารู้และทำได้ก็ทำเต็มที่ ไม่ได้คาดหวังอะไรมากเลย เราทำให้เต็มที่ที่เราทำได้ ชุมชนนี้เป็นของเรา เราไม่ทำแล้วใครจะช่วยเรา” 

และในมุมของเด็กหญิง ชลธิชา ระงับภัย ศิษย์วัฒน์วัดไตรราษฎร์สามัคคีได้พูดคุยกับเราว่า

“หน้าที่ที่ช่วยทำได้ ก็มีล้างห้องน้ำ ล้างจาน ทำความสะอาดห้องครัว ปัดกวาดถนนและก็เก็บขยะหลักๆก็จะเป็นห้องครัว บริเวณกุฏิหลวงพ่อ บริเวณหน้าวัดและภายในบริเวณวัดด้วย หลวงพ่อท่านก็นำนมกล่องหรือน้ำอัดลมมาให้ดื่มเหมือนกันค่ะ”

เด็กและเยาวชนจากชุมชนวัดไตรราษฎร์สามัคคี ถือว่าเป็นชาวกวย ได้มีการเข้าอบรมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐานให้ความรู้ด้านธรรมะจากหลวงพ่อและชักนำในการทำกิจกรรมดีๆ อยู่เสมอๆ โดยเฉพาะการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามเอาไว้

พระครูสังวรวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดไตรราษฎร์สามัคคี ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เล่าให้ฟังว่า

“งานบุญประเพณี ปริวาสกรรม หรือชาวกวยเรียกว่า ‘มอม กัว กรรม’ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน ผู้เฒ่าผู้แก่ และที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนในที่นี้ หมายถึง ลูกศิษย์วัด หรือชาวกวยเรียกว่า “กอนเซก” ศิษย์วัดในปัจจุบันนี้ มีอยู่จริงในรูปแบบของจิตอาสาไม่มีตัวตนเช่นในอดีตซึ่งจะต้องอยู่ กิน นอนที่วัดและในชุมชนเราในคราวที่มีงาน ศิษย์วัดจิตอาสาก็ยังปฏิบัติเช่นเดิม ศาสนาของพวกเรา ต้องอาศัยเขาเหล่านี้เป็นผู้สืบทอด เพราะการที่พวกเขาได้มาอยู่ ได้เห็นก็เชื่อมั่นได้ว่า สิ่งดีงามเหล่านั้น จะเป็นสิ่งที่ปลูกฝังและซึมซับเข้าสู่จิตใจพวกเขาได้เป็นอย่างดี”

นี่คือวิถีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังไว้ให้กับเด็กและเยาวชนตั้งแต่ครั้งเป็นเด็ก จนกลายเป็นปกติของชุมชน เป็นพื้นฐานอันงามสำหรับการศึกษาเบื้องต้นแห่งชีวิตชาวกวย ทำให้ได้ซึมซับความกตัญญูรักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองโดยง่ายดาย

และการทำกิจกรรมร่วมกันของเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะกิจกรรมทางวัฒนธรรม นอกจากนำไปสู่ความเข้าใจรากเหง้าของชุมชน ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงแล้ว  ยังเสริมสร้างความรักความผูกพันต่อบ้านเกิดของพวกเขาด้วย

นักเรียนลูกชาวนากับครูอัตตาจ้าง กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมกวยตำบลโพธิ์กระสังข์ รายงาน
ข่าววันใหม่ ThaiPBS | 3 ก.ค. 2558 เวลา 05.00 น

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ