สามัญชนคนไทย : หมอไทยไกลปืนเที่ยง

สามัญชนคนไทย : หมอไทยไกลปืนเที่ยง

ออกอากาศ: 22 สิงหาคม 2558

สามัญชนคนไทยสัปดาห์นี้ เราตั้งชื่อตอนว่า “หมอไทย ไกลปืนเที่ยง” เพื่อนำเสนอชีวิตและการทำงานของหมอ ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
มาโนช พุฒตาลออกเดินทางทางไปใน 3 พื้นที่

พื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากและเสี่ยงภัยอย่าง­ตะเข็บชายแดนไทย-พม่า ใน อ.อุ้มผาง จ.ตาก
ไปสัมผัสการทำงานเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาการท้องในวัยเรียน ของหน่วยแพทย์บนดอยใน อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
ไปสัมผัสชีวิต หมอหนุ่มจากเมืองนนทบุรี ที่ตัดสินใจทิ้งเมืองกรุง มาเป็นหมอที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ตระเวนออกนอกโรงพยาบาล
เพื่อดูแลรักษา คนแก่และคนป่วยในพื้นที่

แต่รายการทางที่มาโนช พุฒตาลเดินทางไป สามัญชนคนไทย กลับพบว่า พื้นที่ไกลปืนเที่ยงเหล่านี้ประสบปัญหามาก­มายที่เด่นชัดคือ มีหมอไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย สอดรับกับงาน วิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) ก็ชี้ว่าหมอส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมือง และหันหลังให้กับพื้นที่ไกลปืนเที่ยง หมอในพื้นที่ชนบทกำลังขาดแคลน

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ