นักข่าวพลเมือง : ตักบาตรน้ำตาล

นักข่าวพลเมือง : ตักบาตรน้ำตาล

ชาวกะเหรี่ยงโปว์แห่งบ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จะจัดงานทำบุญที่มีชื่อเรียกตามภาษากะเหรี่ยงว่า “บุญโบวกาบ่อง” หรือภาษาไทยเรียกว่า ตักบาตรน้ำตาล ไปติดตามงานบุญประเพณีนี้ได้จากนักข่าวพลเมือง จ.กาญจนบุรี ออกอากาศวันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ