นักข่าวพลเมือง : บายศรีสู่ขวัญ

นักข่าวพลเมือง : บายศรีสู่ขวัญ

นอกจากกิจกรรมสานสัมพันธ์การประชุมเชียร์ร้องเพลงสถาบันและกิจกรรมสันทนาการต่างๆแล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังจัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนิสิตใหม่ตามประเพณีความเชื่อของชาวอีสาน ซึ่งนิยมทำในโอกาสมงคลต่างและการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ

l 20 ส.ค. 59 l เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR