นักข่าวพลเมือง : ปกป้องพื้นที่อาหาร

นักข่าวพลเมือง : ปกป้องพื้นที่อาหาร

ช่วงนักข่าวพลเมือง C-Reporters กลุ่มทำเป็น ทำเกษตร ไปดูการรวมกลุ่มของเกษตรเพื่อทำนาโดยไม่ใช­่สารเคมีในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา วันใหม่ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 13 สิงหาคม 2558 เวลา 05.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ