นักข่าวพลเมือง : พืชเชิงเดี่ยวสู่ทรัพยากรที่ยั่งยืน

นักข่าวพลเมือง : พืชเชิงเดี่ยวสู่ทรัพยากรที่ยั่งยืน

วันนี้นักข่าวพลเมือง มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในภาคเหนือตอนบน สื่อสารเรื่องราวมาจากจังหวัดน่านพื้นที่ป่าส่วนใหญ่ในจังหวัดน่านกลายเป็นที่พื้นการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการพาณิชย์ โดยเฉพาะการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แต่ที่บ้านภูเวียง อำเภอเมือง คนในชุมชนพยายามจัดการทรัพยากรด้วยตัวเอง โดยเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบผสมผสานเนื่องจากประสบปัญหาจากการปลูกข้าวโพด ติดตามจากรายงาน ออกอากาศวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 21.45 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ