นักข่าวพลเมือง : รับน้องมุสลิม

นักข่าวพลเมือง : รับน้องมุสลิม

การรับน้องถือเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เพื่อนๆ นักศึกษาปรับตัว และเกิดความภาคภูมิใจในคณะหรือสถาบันของตนเอง แต่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีเพื่อนๆ มุสลิมจำนวนมาก พวกเขาจะมีรูปแบบการรับน้องตามวัฒนธรรมของมุสลิมอย่างไร ไปติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ออกอากาศวันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ