นักข่าวพลเมือง : วิจัยข้าวเขาวง

นักข่าวพลเมือง : วิจัยข้าวเขาวง

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬิสนธุ์หันมาตระหนักและเปลี่ยนมาทำนาแบบปลอดสารเคมีที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตัวเองมากขึ้น  การตรวจเพื่อวัดระดับสารเคมีในเลือดจึงเป็นอีกวิธีการ ติดตามเรื่องนี้กับ Citizen Reporters  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกอากาศวันที่ 25 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ