นักข่าวพลเมือง : หมอลำหุ่น

นักข่าวพลเมือง : หมอลำหุ่น

ศิลปะพื้นบ้านชาวอีสานอย่าง “หมอลำ” ถือเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับ และวันนี้ที่ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ครูและเยาวชนที่นั่นได้นำเอาบทร้องหมอลำมาประยุกต์เนื้อหาเข้ากับคติธรรมนิทานพื้นบ้านผ่านการแสดงละครหุ่นที่ทำจากกระติบข้าวเหนียวเพื่อสื่อสารกับเพื่อนๆในชุมชน ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง Citizen Reporters นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกอากาศวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ