นักข่าวพลเมือง : เขื่อนน้ำอูนสกลนคร

นักข่าวพลเมือง : เขื่อนน้ำอูนสกลนคร

 ติดตามวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้เลี้ยงกระบือ บริเวณรอบๆ “เขื่อนน้ำอูน” ที่สร้างกั้นลำน้ำอูนซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำสงคราม ในพื้นที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร  ซึ่งระดับน้ำในเขื่อนลดลง และสภาวะอากาศที่แห้งแล้ง ส่งผลต่อหญ้าบริเวณรอบๆเขื่อนซึ่งเป็นอาหารของกระบือ ทีมผลิตภาคพลเมืองรายการ Nature Spy สายลับธรรมชาติ  เก็บเรื่องนี้มาสื่อสาร

ออกอากาศวันที่ 17 มี.ค.59 เวลา 05.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ