นักข่าวพลเมือง : เฟอนิเจอร์หวาย

นักข่าวพลเมือง : เฟอนิเจอร์หวาย

เพราะรายได้จากการทำนาเพียงปีละหนึ่งครั้ง ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ชาวชุมชนบ้านลาดพัฒนา อ.เมือง จ.มหาสารคาม จึงรวมกลุ่มกันพัฒนางานจักรสานเครื่องหวายเป็นเฟอนิเจอร์ ทั้ง โต๊ะ เก้าอี้ ชุดรับแขกส่งขายสร้างรายได้ ติดตามเรื่องนี้กับ คุณศิวกร  อินเพน  Citizen Reporters สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกอากาศวันที่ 1 ธ.ค. 2558 เวลา 12.00น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ