นักข่าวพลเมือง : เมี่ยงใบชา

นักข่าวพลเมือง : เมี่ยงใบชา

พันธุ์ชาที่ปลูกขายในประเทศไทยโดยทั่วไปมี 2 พันธุ์ คือ กลุ่มชาพันธุ์อัสสัม และกลุ่มชาพันธุ์จีน สำหรับชาพันธุ์อัสสัม หรือ “ชาเมี่ยง” เป็นชาพื้นเมืองที่พบมากบนเขตพื้นที่สูงแถบภาคเหนือของไทย

หลายคนกำลังมองหาพืชเศรษฐกิจที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของภาคเหนือ ชาอัสสัมอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญเพราะกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออก

ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง ทีมโพควา ข่าวเช้า 5 นาฬิกา ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 27 มิ.ย. 59 เวลา 12.00 น.

ออกอากาศวันที่ 27 มิ.ย. 59 เวลา 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ