นักข่าวพลเมือง : ‘คนกับป่า’ บ้านโคกยาว

นักข่าวพลเมือง : ‘คนกับป่า’ บ้านโคกยาว

วิถีการหาอยู่หากินแบบเรียบง่ายของชาวบ้านโคกยาว ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ อีกพื้นที่นำร่องโฉนดชุมชนเมื่อปี 2553  ซึ่งก่อนหน้านั้นพวกเขาย้ายถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ชุมชนนี้ นานกว่า 60 ปี แล้ว โดยอิงอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่นี่

ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองชุมชนโคกยาว ออกอากาศวันที่ 19 พ.ย.58 เวลา 05.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ