นักข่าวพลเมือง : STEM ศึกษากับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

นักข่าวพลเมือง : STEM ศึกษากับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์

ปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งจากปราชย์ชุมชน และคนรุ่นใหม่ ซึ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการนำหลักวิทยาศาสตร์อย่างง่าย หรือ “STEM ศึกษา” มาปรับใช้ในการเกษตรด้วย จะเป็นอย่างไร

ติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมือง มูลนิธิสื่อสร้างสุข

 ABOUT THE AUTHOR