นักข่าวพลเมือง : TPP สิ่งที่ประชาชนต้องรู้

นักข่าวพลเมือง : TPP สิ่งที่ประชาชนต้องรู้

กลุ่ม 12 ประเทศได้ลงนามในความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หรือ TPP ในต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และ นอกเหนือจากประเด็นเรื่องการส่งออกแล้ว ก็ยังมีเรื่องของสิทธิบัตรที่จะต้องคำนึงถึง หากไทยเราร่วมลงนามค่ะ วันที่ 18 ธันวาคมที่ผ่านมานักข่าวพลเมืองกลุ่ม “ทำเป็น ทำเกษตร” ได้ลงพื้นที่ติดตามการจัดเวทีประเด็น TPP ประชาชนต้องรู้อะไร

ออกอากาศวันที่ 19 ธ.ค. 58 @ 19.50 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง