นักข่าวพลเมือง : กระบี่กระบอง อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้

นักข่าวพลเมือง : กระบี่กระบอง อนุรักษ์ศิลปะการต่อสู้

ศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบสองมือ มีรูปแบบท่วงท่าประกอบไปด้วยท่าต่าง ๆ เช่น การถวายบังคม การขึ้นพรม การรำ อาวุธในการต่อสู้มี ดาบ พลอง ง้าว  ซึ่งเยาวชนที่ชุมชนหนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี รวมตัวกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะเหล้านี้ไว้ ออกอากาศวันที่ 8 ธ.ค. 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ