นักข่าวพลเมือง : กลุ่มผู้หญิง สานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

นักข่าวพลเมือง : กลุ่มผู้หญิง สานเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์

พื้นที่กูลิงลือปะ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และพื้นที่ พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ต่างก็เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้น กลุ่มผู้หญิงจากสองพื้น ลุกขึ้นมาช่วยเหลือกันโดยการถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ด้านอาชีพที่มีอยู่ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชน ติดตามจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่นี่ ThaiPBS ออกอากาศวันที่  16 พ.ย.58 เวลา 21.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ