นักข่าวพลเมือง : กสม.ลงพื้นที่ขอนแก่น

นักข่าวพลเมือง : กสม.ลงพื้นที่ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 28-30 มี.ค. ที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ลงพื้นที่ภาคอีสาน จัดเวที ‘กสม.พบประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ’ ที่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมในภาคอีสาน

ออกอากาศวันที่ 7 เม.ย. 59 เวลา 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ