นักข่าวพลเมือง : กองบุญข้าว ช่วยพี่น้องปกาเกอะญอ

นักข่าวพลเมือง : กองบุญข้าว ช่วยพี่น้องปกาเกอะญอ

หลังเหตุเพลิงไหม้หมู่บ้านชาวปกาเกอะญอ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายปกาเกอะญอภาคเหนือ จึงรวมตัวช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบภัย ติดตามเรื่องนี้ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ออกอากาศวันที่ 23 เมษายน 2558 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ