นักข่าวพลเมือง : การจัดการขยะ จ.ลำปาง

นักข่าวพลเมือง : การจัดการขยะ จ.ลำปาง

ขยะกลายเป็นปัญหาใกล้ตัวสำหรับทุกคนและทุกๆ ปีจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ลงไปสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการขยะในชุมชน ติดตามกับช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 30 ม.ย. 2558 เวลา 12.00น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ