นักข่าวพลเมือง : การจัดการขยะบ้านสบทะ

นักข่าวพลเมือง : การจัดการขยะบ้านสบทะ

ที่บ้านสบทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง คนในชุมชนช่วยกันจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เริ่มต้นง่ายๆ จากการคัดแยกขยะในครัวเรือน ติดตามกับนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย    ออกอากาศวันที่ 27 ธ.ค. 2558 เวลา12.00น

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ