นักข่าวพลเมือง : การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนดิน

นักข่าวพลเมือง : การจัดการขยะอินทรีย์โดยไส้เดือนดิน

วันนี้  Citizen Reporters มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จะพาไปที่ชุมชนบ้านจอมมณี 1 อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อทำความรู้จักไส้เดือนดินสายพันธุ์ฮอนแลนด์ และพันธุ์แม่โจ้ซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายขยะอินทรีย์ในชุมชน 

ออกอากาศ: ‎ข่าวเที่ยงThaiPBS‬ 12.50 น. วันที่ 20 มี.ค. 2559 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ