นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำบ้านกุดตาใกล้

นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำบ้านกุดตาใกล้

แม้สถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ยังคงน่ากังวล แต่ที่บ้านกุดตาใกล้ ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนที่นั่นมีการจัดทำ “ผังน้ำ” เพื่อเป็นข้อมูลแหล่งน้ำ และบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการน้ำของชุมชน ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนและออกแบบการใช้น้ำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ออกอากาศ ข่าวค่ำ วันที่ 13 มีนาคม 2559

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ