นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำบ้านผาชัน

นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำบ้านผาชัน

แม้ว่าบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ริมน้ำโขง แต่ด้วยชุมชนนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่หน้าผาสูง ทำให้ในอดีตชาวบ้านมีปัญหา เรื่องน้ำกินน้ำใช้ แอร์แว จึงเป็นวิธีบริการจัดการน้ำ หรือเรียกว่าเป็นวิธีลำเลียงน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงโดยวิธีนี้คนในชุมชนร่วมกันคิดค้นจากภูมิรู้ของคนพื้นถิ่น ไปติดตามกับคุณกมล หอมกลิ่น นักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุข 

ออกอากาศวันที่ 19 ก.พ. 59 เวลา 21.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ