นักข่าวพลเมือง : การดูแลผู้สูงวัย

นักข่าวพลเมือง : การดูแลผู้สูงวัย

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติคาดว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สููงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี 2568 นี้ การเตรียมรับมือในการดูแลผู้สูงวัยอย่างเข้าใจ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งที่ ต.สำโรง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี จึงสร้างการมีส่วนร่วมดูแลจากคนในชุมชน ควบคู่ไปกับคนในครอบครัวนักข่าวพลเมือง สาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเก็บเรื่องราวนี้มาสื่อสารกับเรา

ออกอากาศวันที่  19 มิ.ย. 59 เวลา 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ