นักข่าวพลเมือง : การแสดง สืบสานวิถีถิ่น ศิลป์เบิกฟ้า นคราจัมปาศรี

นักข่าวพลเมือง : การแสดง สืบสานวิถีถิ่น ศิลป์เบิกฟ้า นคราจัมปาศรี

การแสดง แสง สี เสียง “สืบสานวิถีถิ่น ศิลป์เบิกฟ้า นคราจัมปาศรี” จัดขึ้นเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาการก่อตั้งเมืองมหาสารคามซึ่งยาวนานกว่า 150 ปี โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในพื้นที่

ออกอากาศวันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ