นักข่าวพลเมือง : การแสดงควายแสนรู้ งานวันเกษตรภาคอีสาน 2559

นักข่าวพลเมือง : การแสดงควายแสนรู้ งานวันเกษตรภาคอีสาน 2559

นอกจากนวัตกรรมทางด้านการเกษตรแล้ว 
ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ปี 2559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อช่วงเดือน มกราคมที่ผ่านมา
ยังมีการจัดประกวดแข่งขันควายไทย 
รวมถึงการแสดงของควายแสนรู้ 
ติดตามกับนักข่าวพลเมือง ข่าวเที่ยง ThaiPBS

ออกอากาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ