นักข่าวพลเมือง : กำลังใจถึงราชประสงค์

นักข่าวพลเมือง : กำลังใจถึงราชประสงค์

นอกจากกำลังใจจากภาคพลเมืองที่ส่งถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดราชประสงค์  แนวทางการเลือกรับสื่อบนสังคมออนไลน์ จะเป็นอย่างไร  ติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 19 สืงหาคม 2558 เวลา 05.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ