นักข่าวพลเมือง : กำแพงไม้ไผ่ จ.นครศรีธรรมราช

นักข่าวพลเมือง : กำแพงไม้ไผ่ จ.นครศรีธรรมราช

อ่าวท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นอ่าวที่มีคลื่นพัดมาพร้อมกับตะกอนเลน 
แต่ชาวบ้านที่นั้นมีการรับมือโดยการช่วยกันสร้างกำแพงกั้นคลื่น
โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อป้องกันความแรงของคลื่นและเพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนเลนทับถมชายฝั่ง 

ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 12.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ