นักข่าวพลเมือง : กิมซิ้น แกะสลักแห่งศรัทธา

นักข่าวพลเมือง : กิมซิ้น แกะสลักแห่งศรัทธา

เรามักพบเห็น “กิมซิ้น” หรือ รูปสลักเทพเจ้าที่มีอยู่ในศาลเจ้าและตามบ้านเรือนของชาวไทยเชื้อสายจีน รวมถึงที่ จ.ภูเก็ต เทพเจ้าแต่ละองค์มีลักษณะแตกต่างกันออกไป สะท้อนถึงให้เห็นถึงความศรัทธาอย่างเหนี่ยวแน่นในความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีน หากมองในอีกมุมหนึ่งจะเห็นความงดงามของศิลปะที่แฝงอยู่ในความศรัทธานี้ ผ่านทางลายเส้น สีสัน รวมถึงการแกะสลักที่ช่างฝีมือบรรจงสร้างสรรค์ผลงานขึ้น

นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พาเราไปพูดคุยกับช่างฝีมือในการแกะสลัก “กิมซิ้น” ติตามใน ข่าวเที่ยง Thai PBS ออกอากาศวันที่ 24 ก.ย. 2559 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ