นักข่าวพลเมือง : ขยะอันดามัน

นักข่าวพลเมือง : ขยะอันดามัน

ขยะทะเล ที่พัดมาสะสมบริเวณชายหาด ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสวยงามของทัศนียภาพและวิถีของชุมชนริมชายฝั่ง  อย่างที่บ้านคลองกำ ต.คลองประสงค์ จ.กระบี่ ยิ่งเห็นปัญหานี้ชัดเจน เพราะจากเดิมแนวไม้ไผ่ที่ชาวบ้านช่วยกันทำไว้กันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง วันนี้หน้าที่ของแนวไม้ไผ่เพิ่มบทบาท กลายเป็นจุดสกัดขยะที่พัดเข้าสู่ฝั่งด้วย ไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง ทีวีชุมชนอันดามันมั่นคง

 l 9 ส.ค. 59 l เวลา 22.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ