นักข่าวพลเมือง : ขุดลอกบึงบอระเพ็ด

นักข่าวพลเมือง : ขุดลอกบึงบอระเพ็ด

ผลพวงจากภัยแล้งที่สะสมเป็นระยะเวลาเกือบสามเดือน  ทำให้บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ แหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไทย มีปริมาณน้ำน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แม้ขณะนี้จะมีฝนลงมาแล้วบ้างแต่ก็ยังไม่สามารถเติมน้ำเข้าบึงบอระเพ็ดได้อย่างสมบูรณ์ เพราะส่วนหนึ่งต้องน้ำจากแม่น้ำน่านและน้ำที่มากจากเทือกเขาในจังหวัดเพชรบูณ์ เข้ามาช่วยเติมเต็ม 
คุณอนนท์ธวัส บุตรอินทร์ นักข่าวพลเมือง จังหวัดนครสวรรค์ได้เล่าว่า ขณะนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ ขุดลอกบึงบอระเพ็ด โดยหวังว่าจะขยายพื้นที่กักเก็บน้ำสำหรับช่วงน้ำหลาก แต่ระหว่างการขุดลอก ก็พบพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของปลาน้ำจืดหลายชนิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครสวรรค์ จึงนำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ของปลาเหล่านั้นกลับไปดูแลระหว่างรอปล่อยคืนธรรมชาติ ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ขุดลอก

 

l 22 มิ.ย. 59 l เวลา 21.10 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ