นักข่าวพลเมือง : ขุดลอกแม่น้ำมูล

นักข่าวพลเมือง : ขุดลอกแม่น้ำมูล

การลงพื้นที่เรียนรู้และผลิตสื่อในชุมชนนับเป็นส่วนสำคัญที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ตรงต่อผู้เรียนในสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน วันนี้ กลุ่ม M.Y.S จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งมีความสนใจในประเด็นสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ลงพื้นที่เก็บเกี่ยวเรื่องราวเสียงสะท้อนผลกระทบจากโครงการขุดลอกแม่น้ำมูลที่มีต่อป่าบุ่ง ป่าทามซึ่งดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 เพื่อสื่อสารต่อสาธารณะในรูปแบบภาพยนตร์สารคดี

ออกอากาศ 5 มิ.ย. 59 เวลา 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ