นักข่าวพลเมือง : คน คลอง เมือง l 26 ก.ย. 59 l 12.00 น.

นักข่าวพลเมือง : คน คลอง เมือง l 26 ก.ย. 59 l 12.00 น.

คลอง คือ สิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีคนกรุงเทพ แตกต่างตรงที่บริบทปัจจุบันหลายอย่างทำให้ คลอง ค่อยๆถอยหาจากชีวิตของคนกรุงมากกว่าในอดีต

 นักข่าวพลเมืองสถาบันพัฒนา องค์กรชุมชน และ cross กลุ่มสถาปนิกชุมชน พยายามหาพาเรา ไปค้นหาความหมายและความเชื่อมโยง ของ คน คลอง

ออกอากาศวันที่ 26 ก.ย. 59 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ