นักข่าวพลเมือง : คนทามราษีไศล

นักข่าวพลเมือง : คนทามราษีไศล

Gen Z Reporter  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตของ “คน” กับ “ป่าทาม” ที่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญในการหาอยู่หากินตามฤดูกาลของคนในชุมชนแห่งนี้ 
ติดตามในข่าวเที่ยง Thai PBS

ออกอากาศวันที่ 5 ก.ย. 59 l 12.00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ