นักข่าวพลเมือง : คนพะลึน “ปลูกป่าชายเลน” รักษาพื้นที่นิเวศแห่งชีวิต

นักข่าวพลเมือง : คนพะลึน “ปลูกป่าชายเลน” รักษาพื้นที่นิเวศแห่งชีวิต

ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศแห่งชีวิตที่รวมสารพัดพืชพันธุ์ สัตว์น้ำ และสัตว์บกนานาชนิด และที่พะลึน เมืองเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา คนที่นั่นทั้งชาวบ้าน กลุ่มพระ และเยาวชน กว่า 400 คนได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศปากแม่น้ำในชุมชนของพวกเขา 
.
คุณอารียา ติวะสุระเดช ไปติดตามการเก็บข้อมูลของเยาวชนที่ทำหน้าที่นักวิจัยชุมชนเพื่อออกแบบแผนการติดตามผลการปลูกป่าชายเลนและการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรในครั้งนี้
 

ออกอากาศวันที่ 29 ส.ค. 59 เวลา 22. 00 น. 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ