นักข่าวพลเมือง : คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์ผ้าซิ่น

นักข่าวพลเมือง : คนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์ผ้าซิ่น

ชาวไทยลื้อ บ้านทุ่งมอก จ.พะเยา เป็นหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน ทั้งภาษา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะเรื่องเครื่องนุ่งห่มค่ะ เนื่องจากว่าชาวไทลื้อทุกคนจะใช้ผ้าทอไทลื้อเป็นส่วนประกอบในการแต่งกาย และปัจจุบันผ้าทอไทลื้อ ก็กลายมาเป็นจุดเชื่อมร้อยระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าในการสืบสานวัฒนธรรมประจำถิ่นด้วย  ติดตามกับ นักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะ 

ออกอากาศวันที่ 14 ก.พ. 59 @ 19.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ