นักข่าวพลเมือง : ครัวตาลล้านนา

นักข่าวพลเมือง : ครัวตาลล้านนา

ลูกหลานคนเมืองโพง จังหวัดน่านจะพาเราไปที่บ้านของเขาค่ะ เมืองโพง หรือ อำเภอสันติสุข เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ที่เต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้ง ยวน ลื้อ ลาวหลวงพระบาง ม้ง และ ลัวะ ซึ่งล้วนมีวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่ทุกๆ ปี พวกเขาจะมีกิจกรรมประเพณีที่ทำร่วมกันมานาน คือประเพณีแห่ครัวตานล้านนาที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

 

ออกอากาศวันที่ 10 ม.ค. 59 @ 19.50 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ