นักข่าวพลเมือง : ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนเมืองเย

นักข่าวพลเมือง : ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนเมืองเย

มนตรี จันทวงศ์ นักข่าวพลเมืองจากมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ ที่ติดตามโครงการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงมาอย่างต่อเนื่อง ลงพื้นที่ชุมชนนิเกรอะ ในเขตพะลึน เมืองเย รัฐมอญ ประเทศเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 1,280 เมกะวัตต์ 

ชาวบ้านมีความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติ จึงรวมตัวกันจัดทำงานวิจัยชุมชนสำรวจความอุดมสมบูรณ์ในป่าชายเลน ทำให้เราได้เห็นพันธุ์ไม้หลายชนิดที่เราไม่เคยรู้จัก ไปติดตามกันในนักข่าวพลเมือง ข่าวค่ำ ThaiPBS 5 ส.ค. 2558 

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ