นักข่าวพลเมือง : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก

นักข่าวพลเมือง : ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จ.พิษณุโลก

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสิน­ธุ์จะพาเราไปเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนห­ลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมที่จังหวัดพิษ­ณุโลก ไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 12.00 น.

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ